Dalarna klättrar på turistlistan

Dalarna har gått om Skåne och är nu det tredje populäraste turistmålet i Sverige. Att fortsätta att satsa på utveckla turistnäringen är oerhört viktigt för Dalarna, och det är förvånansvärt många som inte har klart för sig hur viktig den saken är.

Turistbranschen i länet expanderar starkt och skapar hundratals nya jobb, och då är det mycket viktigt att det finns bra förbindelser, både på väg och järnväg.

Dessutom kan den internationella turismen utvecklas mycket mer än i dag, och det kommer att skapa många nya jobb och få mycket stor ekonomisk betydelse för länet.

Det säger Anders Ahlgren, ordförande för Region Dalarna