Avesta

Kriminalvården ersätter skada

Kriminalvården har nu gått med på att ersätta Masarna Speedway kostnaden för en skadad golfbil som tillhörde klubben.

Det var när en person gjorde samhällstjänst hos Masarna Speedway som bilen skadades.