Sämre levnadsstandard för familjer med handikappade barn

Familjer med handikappade barn har sämre levnadsstandard än andra familjer, det visar en rapport som socialstyrelsen har gjort.

Tillgången till fritidshjälpmedel är låg, assistenter och ledsagare saknas ofta och tillgängligheten till lokaler och aktiviteter är dålig.

Men det här är något som skulle kunna förbättras genom ett bättre samarbete mellan myndigheterna, säger Monica Ericsson i By, mamma till ett handikappat barn.