Dalapolis kritisk mot polisagerande vid manifestation i Stockholm

Stockholmspolisens agerande vid en manifestation på Stureplan i maj förra året får nu kritik av rikspolisstyrelsen. Maria Oswaldsson, biträdande länspolismästare i Dalarna, och Kalmars läns polismästare, som granskat Stockholmspolisen, konstaterar allvarliga brister i sin rapport.

En kombination av dålig planering, felprioriteringar och för få poliser ledde till att polisens grundläggande uppgift, att upprätthålla den allmänna ordningen, misslyckades. Det skriver tidningen Svensk Polis.