Borlänge

Kritiseras för 27 år gammal hyresskuld

Det kommunala bostadsbolaget Stora Tunabyggen i Borlänge medger att man gjort fel, när man inte gallrat ut gamla uppgifter som exempelvis en 27 år gammal hyresskuld vid ett byte av datasystem.

Bolaget har lovat att åtgärda saken, att undervisa de anställda och att inte lämna ut uppgifter till andra bostadsföretag utan hyresgästens medgivande. Med de löftena har Datainspektionen, som granskat fallet med den gamla hyresskulden, avslutat det här ärendet.