Vattensamarbetet Borlänge-Falun i Miljödomstolen

Miljödomstolen har den 16 och 17 november huvudförhandlingar i Borlänge om önskemålet att ta mer grundvatten ur Badelundaåsen, vid den planerade vattentäkten i Lennheden.

Det är Lennheden Vatten AB, som ansökt om att få ta ut grundvatten där.

Om Miljödomstolen säger ja till denna begäran, så har den grundläggande förutsättningen för en gemensam vattenprduktion för Borlänge och Falun kommit på plats.

Dalanytt
dalanytt@sr.se