Lex Maria-anmälan

Sjuksköterska saknade tillräcklig kunskap

En inhyrd sjuksköterska på Falu lasarett konsulterade inte läkare när ett nyfött barn, som behandlades med syrgas, fick tilltagande andningssvårigheter. Socialstyrelsen har nu granskat fallet efter en Lex-Maria-anmälan.

Beslutat blev att sjukhuset ska redovisa vad man tänker göra, för att se till att all inhyrd personal får en ordentlig introduktion.

Av sjukhusets internutredning framgår det, att sjuksköterskans kollega uppfattade att hon inte hade tillräckligt med kunskap för att ta hand om det svårt sjuka barnet.

Dalanytt
dalanytt@sr.se