Motorsågsövning för kvinnor

En av fyra skogsägare i Dalarna är kvinna. Genom projektet ’Kvinnliga skogsägare - en resurs’ fick några av dem i helgen lära sig att fälla träd med motorsåg i skogarna utanför Hedemora.

- Jag äger skog tillsammans med min bror så jag vill ju gärna hjälpa till så att inte han behöver göra allt, säger Marita Fäntler från Avesta, en av deltagarna på trädfällningskursen. Och det här är ju helt nytt för mig så man behöver nästan en kurs för att komma igång och prova på

Under tre dagar har sexton kvinnor drillats i att fälla träd på ett säkert sätt.

- Många kvinnor äger skog tillsammans med en make eller nån annan anhörig men en del äger också egen skog, säger Inger Hallgren, projektledare för Kvinnliga skogsägare - en dold resurs.