Borlänge

Näringslivet ska få bättre service

Anställda inom Borlänge kommun som på olika sätt har kontakt med näringslivet ska genomgå en utbildning, som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket.

Utbildningen, som heter Förenkla helt enket, ska ge den kommunala personalen verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service.

– Genom det här understryker vi vår ambition att förbättra företagsklimatet och öka servicen till kommunens företag, säger kommunalrådet Nils Person.

Dalanytt
dalanytt@sr.se