Vansbro

Det blir en mobilmast på Håvberget

Telia Sonera får bygga en 72 meter hög mobilmast på Håvberget i Vansbro. Det är innebörden av en dom i Kammarrätten.

En privatperson överklagade kommunens beslut om bygglov med hänvisning till att natur- och kulturmiljön i området skulle skadas.

Länsstyrelsen avslog överklagandet, men personen vann sedan gehör i Länsrätten som upphävde beslutet om bygglov.

Nu har i stället Kammarrätten upphävt Länsrättens dom.

Kammarrätten anser att masten inte medför någon större skada för miljön.

Dalanytt
dalanytt@sr.se