HÖGSKOLAN DALARNA

Ödesdag för lärarutbildningen

En 28 personer stark delegation från Högskolan Dalarna träffar idag högskoleverket i Stockholm för att efter en heldagsintervju försöka få examinationsrätt i de fyra lärarutbildningar som startar höstterminen 2011.

Det gäller utbildningen av förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.

Mats Tegmark, som är utvecklingsledare för lärarutbildningen på Högskolan Dalarna, menar att det är en ödesfråga för högskolan att få examensrätt för de nya utbildningarna, eftersom lärarutbildningar är en av skolans profilområden.

– Men vi har bra på fötterna och är inte särskilt ängsliga för att misslyckas.

– Och om vi mot förmodan ändå misslyckas med att få examensrätt i någon utbildning, så kommer vi att satsa hårt på att komma igen senare och få exemensrätten då i stället, säger Mats Tegmark.

Lärarutbildningen har en över 100-åring tradition i Falun.

Dalanytt
dalanytt@sr.se