ÄLVDALEN

"Vi tar det på största allvar"

Efteratt Skolinspektionen riktat kritik mot Älvdalens kommun, presenterar kommunen nu åtgärder på hur man ska komma tillrätta med sin kritiserade skolverksamhet.

Det var i början av sommaren som Skolinspektionen riktade massiv kritik mot kommunen, bland annat att man tappat bort beslutsunderlag för elever i särskolan och att eleverna på Buskovius- och Standskolan utsattes för kränkande behandling.

– De första av de viktiga är värdegrundsarbete i norra delarna av kommunen, Särna och Idre, och lite kring rutiner för dokumenation av särskolan. Det säger Ingrid Elmgren, som är nytillträdd skolchef i kommunen.


Säkra tryggheten
Skolinspektionen konstaterade efter sin inspektion att ansvariga i Älvdalen genast fick lov att vidta kraftfulla åtgärder för att säkra elevernas trygghet, rättsäkerhet och rätt till likvärdig utbildning.

De åtgärder som kommunen nu presenterar är alltså upprättandet av en ny likabehandlingsplan och en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Man har satt ihop ett likabehandlingsteam där bland annat rektorn ingår och man ska regelbundet genomföra enkäter med eleverna om deras trygghet.


Hjälpas åt
Gällande särskolan ska man tydliggöra rutinerna så att alla tjänstemän vet vem som ska göra vad och att man ser till att all dokumentation arkiveras.

– Vi tar ju det här på största allvar, så nu vill vi hjälpas åt och göra något åt det. Och vi tar en sak i taget och följer upp det, säger Ingrid Elmgren.

Dalanytt
dalanytt@sr.se