Fortsatt ökning för nyföretagande

Under årets tre första kvartal har 1 110 nya företag registerats i länet.
Då det var 951 under motsvarande period i fjol, innebär det en ökning med närmare 17 procent.

Även i landet i som helhet ligger ökningen i nyföretagandet på den nivån.

Det framgår av ny statistik från Bolagsverket som företaget Visma sammanställt.