Norra Dalarna

Kommuner kritiserar Försäkringskassan

Fyra kommuner i norra Dalarna riktar stark kritik mot Försäkringskassan i ett gemensamt brev. Försäkringskassan informerar för sent, menar de och pekar på sex fall där långtidssjukskrivna i kommunerna blivit utförsäkrade utan att kommunernas personalansvariga kontaktats i tid.

– Vi har likartade upplevelser och erfarenheter och tycker att vi vill förmedla det tillsammans, säger Mona Sandberg.

Mona Sandberg är personalutvecklare i Mora som är en av de fyra kommunerna som nu gör en skrivelse. De andra kommunerna är Orsa, Älvdalen och Rättvik.

Nu hoppas personalhandläggarna i de kommunerna att de ska få ett svar och att en dialog startar.

De menar att de som arbetsgivare är beroende av tidiga besked och samtal med försäkringskassan för att kunna ta hand om anställda som blir utförsäkrade. Men de får beskeden med mycket kort varsel - i något fall till och med retroaktivt. Och det gör det mycket svårt för kommunerna att kunna ta sitt ansvar för rehabilitering.

Kommunerna undrar också vad det finns för rimlighet och verklighetsförankring i att utförsäkra personer som varit borta från arbetsmarknaden med psykiska sjukdom och där inget har förbättrats på tio år - men av försäkringskassan blir friskförklarade över en natt.

Ingo Tängerby är områdeschef vid det lokala försäkringscentret Borlänge Mora dit de fyra kommunerna hör.

– Det känns jätteviktigt att vi tittar på det och ser vad vi kan göra åt det.

Dalanytt
dalanytt@sr.se