Arbetsmiljöverket

Blev sjuka av personalminskningar

Arbetsförhållandena vid Nygårdsskolan i Borlänge är så allvarliga att de utgör en klar risk för ohälsa bland personalen. Den bedömningen gör Arbetsmiljöverket, som nu kräver att skolledningen omedelbart vidtar åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Det var i samband med kraftiga nedskärningar av antalet lärare inför förra läsåret, som problemen började.

Den kraftigt ökade arbetsbelastningen ledde till sjukskrivningar för bland annat huvudvärk, infektioner, högt blodtryck och nedstämdhet.

Arbetsmiljöverket ställer nu flera krav på förbättring av arbetsmiljön, bland annat att hjälp behövs av extern kompetens.

Dalanytt
dalanytt@sr.se