Vill ha samlad aktion för bättre tågförbindelser

Moderata riksdagsmannen Rolf Gunnarsson vill att landshövding Ingrid Dahlberg ställer sig i spetsen för en samlad aktion gentemot SJ.

I ett brev till landshövdingen skriver Gunnarsson att länsstyrelsen, Region Dalarna, landstinget, riksdags- och kommunpolitiker och näringslivet kan ingå i en sån aktion.

Gunnarsson tror att man genom en sån här manifestation kan få X2000-tågen tillbaka och dessutom få en diskussion om snabbare och bättre tågförbindelser med Stockholm.