Barn på glid ska ses som klienter

Barn och ungdomar som far illa bör betraktas som klienter i tjänstesektorn. Enligt en ny rapport från Dalarnas Forskningsråd skulle det förbättra kvalitén på socialtjänstens arbete med barn.

Det handlar om att använda tankar och begrepp från tjänstesektorn. Synsättet på att boka ett hotellrum eller köpa en flygresa ska appliceras på till exempel barnutredningar i socialtjänsten.

- Barnutredningar är mer komplicerade än en hotellbokning. Men det vi kan ta hjälp av är att sätta klienten i centrum och utgå från ett barns behov, säger Jan Messing på Dalarnas Forskningsråd, en av författarna till rapporten Klienten som medproducent.