Turism

Rekordsommar för hotellen

Hotellsommaren blev rekordartad i Dalarna. Efterfrågan på hotell i länet ökade med 9 procent jämfört med fjolårets sommar.

I landet som helhet handlar det om en ökning med 7 procent, enligt Sveriges Hotell och Restaurang företagare, SHR.

Och det här har skett trots att det genomsnittliga hotellrumspriset stigit något och trots att den svenska kronan stärkts mot såväl euron som den norska kronan.

Dalanytt
dalanytt@sr.se