FALUN

Överklagande grannar stoppar moské

Falumuslimernas planerade bönelokal i den nedlagda Norslundskolan i Falun har drabbats av ett bakslag. Ingen verksamhet får förekomma i lokalerna sedan ett bygglov upphävts.

Det var den 9 juni i år som kommunfastigheter i Falun skickade in en bygglovsansökan gällande den nedlagda Norslundsskolan utanför Falun. Enligt uppgift skulle lokalerna sedan hyras ut för användning som moské.

En månad senare, den 6 juli, beviljades bygglov till att skolan skulle få användas till föreningsverksamhet. Men byggnadsnämnden struntade i att prata med dem som bor i närheten av skolan, något man måste göra innan man kan bevilja bygglov som kan strida mot en detaljplan.

Sedan grannar via ett juridiskt ombud överklagat beslutet till länsstyrelsen och klagat på att inga grannar tillfrågats innan bygglovet beviljats, konstaterade länsstyrelsen att det hela inte gått rätt till formellt.

I överklagande nämns bland annat att en av grannarna till skolan störs av att ett stort antal människor vistas direkt utanför hennes bostad.

Eftersom byggnadsnämnden struntat i att tala med några grannar och också lämnat ett ofullständigt beslut gällande bygglovet, så ger nu länsstyrelsen byggnadsnämnden bakläxa och upphäver bygglovet på Norslundskolan.

Om länsstyrelsens beslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten återstår att se.

Dalanytt
dalanytt@sr.se