Idre

Fråga om skidområde går till regeringen

Det planerade skidområdet Idre Himmelfjäll blir nu en fråga för regeringen. Detta efter att en privatperson i Göteborg överklagat Länsstyrelsens beslut när det gäller detaljplanen för området.

Personen i fråga hävdar att hela den sida av Himmeråsen som vetter mot Nipfjället bör undanats från exploatering och att det är ett brott mot miljöbalkens intentioner att inte göra det.

Dalanytt
dalanytt@sr.se