100 miljoner sparas i landstinget istället för befarade 150

Det blir inte så hårda neskärningar inom landstionget som befarat. istället för de 150 miljoner som man tidigare talat om har nu politkerna i landstinget enats om att bara dra nerverksamheten med 100 miljoner. Det innebär bland annat att de internmedicinska avdelningarna i Ludvika och Avesta blir kvar, men med färre vårdålatser. Dagkirurgin i Ludvika och dagortopedin i Avesta blir också kvar liksom BB i Mora. Färre vårdplatser, en halvering av sömnlaboratoriet i Avesta och eventuellt färre vårdcentraler ska klara sparbetinget.