Ny asylansökan för familjen Riazat

Nu förbereds en ny ansökan till utlänningsnämnden om uppehållstillstånd för den iranska familjen Riazat i Falun. Familjen ska enligt ett tidigare beslut avvisas efter att ha varit närmare fyra år i Sverige.

Enligt familjens juridiska ombud Olle Hancock i Uppsala ska en sådan ansökan innehålla nya värderingar av den politiska verksamhet som mamman i familjen haft i Iran.
Även de humanitära aspekterna när det gäller barnen  ska belysas närmare.

Det har också talats om att ansöka om resning hos kammarrätten i det här avvisningsärendet, men det är i första hand en nya ansökan om uppehållstillstånd som är aktuell.