Bostadsmarknaden

Så mycket sjunker villapriserna

Under de senaste tre månaderna har villapriserna i Dalarna fallit med tre procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Det är en större minskning än i landet som helhet.

Beräkningen bygger på nämare 230 husaffärer som gjorts i länet. Snittpriset för en villa i Dalarna under perioden var 1 150 000 kronor, enligt Mäklarstatistik.

I landet som helhet har villapriserna gått ned med en procent.

Riksbanken höjer också den viktigaste styrräntan, reporäntan, till en och en halv procent. Det här leder till dyrare bolån.