Rädda Barnen:

Längre tid att utreda barnmisshandel

Handläggningstiderna hos polis och åklagare när det gäller barnmisshandel har blivit längre, det visar en rapport från Rädda Barnen.

Förra året handlade åklagarkammaren i Falun 345 fall av misshandel mot barn under 15 år.

Den genomsnittliga handläggningstiden var 126 dagar.

Nio åklagarkamrar i landet hade längre handläggningstid.

Året innan var handläggningstiden 120 dagar, så det handlar alltså om en ökning.

Riksgenomsnittet år 2010 var 115 handläggningsdagar.

Dalanytt
dalanytt@sr.se