Nytt beslut

Länsstyrelsen bestämmer över björnjakten

Från den 1 juli är det Länsstyrelsen Dalarna som fattar beslut om skydds- och licensjakt på björn i länet. Tidigare var det Naturvårdsverket som fattade de besluten men nu ska länsstyrelserna i de sex nordligaste länen i landet bestämma över björnjakten.