SKOLINSPEKTIONEN

Fler friskolor kan startas i länet

Skolinspektionen har fått in ansökningar om tio nya friskolor i Dalarna i 2011 års ansökningsomgång. Sex av dem gäller grundskolor och övriga fyra gymnasieskolor.

Dessutom har sex etablerade friskolor i Dalarna ansökt om utökning av sin verksamhet, och i alla de fallen handlar det om gymnasieskolor.

Ungefär så här såg det ut även i fjolårets ansökningsomgång.

Dalanytt
dalanytt@sr.se