RÄTTVIK/LEKSAND

Hemtjänstpersonal pressas av LOV

1:19 min

Allt fler kommuner i Dalarna är på väg att införa LOV, Lagen om valfrihet, inom vården. Facket oroas av den allt mer slimmade organisationen. Men den oron är obefogad, menar företrädare från kommunen.

LOV, alltså Lagen om valfrihet, innebär att privata aktörer tillåts bedriva vård och omsorg i kommunen.

Och i Leksand och Rättviks kommuner oroar sig nu fack och personal inom hemjänsten att detta kommer innebära hårdare press på personalen.

– Du får jobba snabbare och springa fortare, det är fasorna vi ser, säger Tina Dyrsmeds, som jobbar inom hemtjänsten i Rättvik.

– Jag tänker på vad som händer med dem som kanske redan har ont någonstans, kommer de orka? När det redan idag är svårt att hinna med, många kommer till jobbet en kvart för tidigt för att hinna, berättar Mikael Olsson.

"Vi satsar"
Men oron är inte befogad. Det säger Ramón Pérez Cortés är projektledare för införandet av lagen om valfrihet, LOV, i Rättvik och Leksand.

– Det vi gör i LOV är egentligen att satsa på vår organisation.

Kommunen måste betala lika mycket ersättning till de nya privata företagen som den gör till sin egen kommunala hemtjänst. Det betyder att ju mer kommunens hemtjänst kostar - desto mer får kommunen betala till den privata hemtjänsten. Därför kommer Rättvik och Leksand dra ner på kringtiden i sin egna hemtjänst.

Kringtiden är den tiden som hemtjänstpersonalen inte är hos brukarna. Det är den tiden som går åt pappersgöra och bilresande. Nu ska den tiden ner från 40 till 25 procent. Trots det kommer det inte bli mer bråttom för personalen, menar Ramón Pérez Cortés.

- Nej. Kringtiden hör ihop med en organisationsform som inte har sett över sin verksamhet.

Han vill framhålla att LOV inom hemtjänsten kommer innebära förbättringar för de som använder hemtjänsten. Bland annat får brukarna mer koll på att de får den vård de har rätt till.

- Individens rätt att få rätt bistånd för de insatser de blivit beviljade blir skärpta.

Facklig oro
Men inom facket är oron ändå stor.

– Jag är väldigt orolig. Vi ser farhågor med medlemmarnas arbetsmiljö. Hur ska de hinna med allting?, säger Erja Eloranta, ordförande kommunal i Rättvik.

Men kan det inte vara så att det slappas inom hemtjänsten, att folk tar för långa raster, och att det kan behövas en åtstramning?

– Absolut inte, tvärt om. Folk jobbar oerhört hårt redan idag, säger Mikael Olsson och Tina Dyrsmeds.

Dalanytt
dalanytt@sr.se