Hedemora

Granskning efter elevavstängning

Skolinspektionen har inlett en granskning av Martin Koch-gymnasiet i Hedemora efter en anmälan som gjorts av en elev.

Eleven har varit avstängd och förvisad från skolan under en viss period och får inte delta i undervisningen i klassrummet.

Bakgrunden till avstängningen har inte offentliggjorts, och Skolinspektionen vill nu ha svar från kommunen på vissa frågor.

Dalanytt
dalanytt@sr.se