Landstinget

Sparförslagen presenterade

1:29 min

38 vårdplatser försvinner, och vårdcentraler slås ihop i Falutrakten. Igår presenterades ett nytt sparpaket av de ledande politikerna. Vi direktrapporterade från presskonferensen.

Dalanytts Martin Eriksson rapporterade live från landstingets andra sparpaket.

15:37:
Tyst och lugnt i Futurum-salen på landstingets kansli. Så när som på några reportrar.

15:45:
Och ordet sparpaket låter ju positivt, slår det mig nu. Så kan vi inte ha det. Landstingets egen pressinbjudan talar om "steg 2 i åtgärdsplan för ekonomi i balans". På ren byråkratsvenska. Men det är faktiskt en bättre formulering. Detta är ju det andra av minst tre sparpaket, förlåt, sparförslag, från landstingsledningen. Det första kom för några månader sedan och det tredje väntas i september.

15:47:
Enligt mail från moderate oppositionsrådet Claes Jacobsson vill majoriteten vill lägga ner vårdcentralerna i Svärdsjö och Grycksbo och göra dem till filialer.

15:51:
Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör, kliver in i rummet. Det är bland annat hon som tagit fram förslagen idag.

15:56:
Dagens Meny delas ut på Landstingets Spar-restaurang. Eller ja, åtminstone fyra A4:an med olika förslag till besparingar. Alla vackert inramade i PowerPoint-anda, med Landstingets logotyp i ena hörnet och den omtalade dalahästen i ett annat. Reporter Stefan Ubbesen konstaterar torrt att sparförslagsrutorna nu är så många att han kan klippa ut alla små PowerPointrutor och göra en kortlek av dem.

15:57:
Ruta ett: En minskning med 12 vårdplatser; från 89 till 77, föreslås vid medicin-geriatriken i Mora.

15:59:
Ruta två: En minskning med sex vårdplatser, från 18 till 12, föreslås vid geriatrik-rehabilitering i Borlänge.

16:00:
Landstingsrådet Inga-Lill Persson, S, tar ordet, och talar om de "omfattande besparingar" som gjorts och ska göras. Vid bordet finns även andra ledande politiker och tjänstemän.

16:02:
Ruta tre: Minskning med sex vårdplatser på infektionen i Falun föreslås. Från dagens 34 till 28.

16:03:
Ruta fyra: Reumatologin i Falun föreslås också dra in på två egna vårdplatser.

16:04:
Femte kortet i Landstingets sparlek: Barnsjukvården i Falun, som kan bli av med fyra vårdplatser. Från 22 till 18.

16:05:
Rättspsyk i Säter kan tvingas dra ned på tio vårdplatser. Från 78 till 68.

16:07:
Öronmottagningarna i Borlänge och Mora, samt Kirurgmottagningen i Ludvika, föreslås minska sina verksamheter motsvarande 1-2 miljoner kronor per år.

16:09:
När det gäller vårdcentralerna verkar det som om sparplanerna ser ut så här: Britsarvet och Grycksbo i Falun slås ihop till en vårdcentral. Britsarvet fortsätter med komplett vårdcentralutbud med Grycksbo blir filial med "omfattande verksamhet". Liknande förfarande i Norslund/Svärdsjö, där blir Norslund huvudvårdcentral. Båda dessa besparingar ska ge en helårseffekt på 2-3 Mkr.

16:13:
Och i området norra-västra Dalarna ska sex vårdcentralers röntgenavdelningar bli tre, enligt förslaget. Vansbro, Sälen och Särna får har fortsatt verksamhet. Verkar alltså som om möjligheten att bli röntgad i vårdcentralens regi försvinner i Leksand, Rättvik och Malung. Om nu förslaget klubbas igenom av politikerna.

16:14:
Karin Stikå Mjöberg pratar om de riskanalyser och konsekvensbeskrivningar som gjorts innan landstinget kom fram till  de avslutningar eller uppsägningar av avtalen för de cirka 200 vikarier som vi berättat om tidigare i Dalanytt. Landstinget har cirka 450 vikarier idag. Och de finns det behov av idag, men inte efter de föreslagna neddragningarna, enligt Stikå Mjöberg.

16:16:
I Västerbergslagen ska vårdcentralen Solsidan flyttas till Ludvika Lasarett, enligt förslaget. Men det ska ske i nära samarbete med vårdcentral Ludvika Norra. Sparar 1-2 Mkr/år.   

16:21:
Som den landstingsinsatte lyssnaren/läsaren säkert noterat är sparförslaget denna gång betydligt mer detaljerat. Särskilt när det gäller antalet vårdplatser. Så var det inte i den första vändan.

16:23:
Att neddragningarna inom Moras och Borlänges geriatrik beräknas bli så stora beror dels på att det är låg beläggningsnivå i Mora, och dels på att de nationella riktlinjerna för strokevård har ändrats, enligt det material som Landstinget presenterar. 

16:27:
Totalt berör sparförslaget 38 vårdplatser.

16:28:
Nu pratas det mycket om hur landstingsledningen tänkt när de prioriterat. Jag bläddrar mig framåt i det material vi fått och där kan vi notera att landstinget tänker titta närmare på personalavtal, anställningsförmåner, framtida medicinverksamhet i Avesta, strokesjukvården i Falun-Borlänge och vårdcentralutbudet i Borlänge och Västerbergslagen. Det gäller sparbeting number three.

16:36:
Totalt kommer Falun ha fyra kompletta vårdcentraler med två filialer, om förslaget går igenom.

16:38:
Kan bli minskade tider för läkarbesök i Lima.

16:45:
Mycket administrativt prat nu, om fyraprocentiga sparbeting och konsekvensanalyser. Viktiga saker, javisst, men lite sövande. Jag behöver en kopp kaffe.

16:58:
Ingalill Persson, S, betonar att det här bara handlar om förslag. Förslag som den politiska ledningen nu ska ta ställning till. Närmast i Landstingsstyrelsen den 30 maj.

16:59:
Nu drar jag härifrån, kaffelös. Reporter Stefan Ubbesen är dock kvar och levererar inslag. Du hör mer i din radio - och läser mer om detta på nätet - så fort vi har något att komma med. Over and out.

17.01:
Nej, förresten. Nu säger Ingalill Persson att även politikerarvoden och partibidrag kan komma att ses över i dessa besparingstider. Ingen kommer undan besparingarna, verkar det som. Nu går jag hem innan jag också blir fattig.


Martin Eriksson, Dalanytt
dalanytt@sr.se