STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT:

Dalarnas invånare äter för lite grönt

Nio av tio invånare i Dalarna, eller 92 procent, äter för lite frukt och grönt. Det visar en ny sammanställning som Statens folkhälsoinstitut tagit fram.

Det är i samband med satsningen Ett friskare Sverige, som just nu pågår över hela landet, som Statens Folkhälsoinstitut gjort den här sammanställningen.

Och den visar alltså att Dalarnas befolkning äter för lite frukt och grönt.

Susanne Pihiven, hälsopedagog på Landstinget Dalarna, säger att genom att äta mycket frukt och grönsaker ökar vi möjligheterna att må bra, samtidigt som vi motverkar flera vanliga sjukdomar.

Dalanytt
dalanytt@sr.se

Fråga