För sena handlingar

Skarp JO-kritik mot Borlänge

Kommunstyrelsen i Borlänge får kritik från Justitieombudsmannen, JO, för att det tog för lång tid att lämna ut handlingar om försäljningen av mark till en tågdepå i Borlänge.

Vänsterpartisten Leif Lindström begärde att få ut alla alla handlingar i ärendet.

Det dröjde cirka två veckor innan han fick det och JO säger i sitt kritiska beslut att det huvudsakligen tycks ha berott på att handlingarna inte registrerats på ett korrekt sätt.

Dalanytt
dalanytt@sr.se