Undersökning vidar

Många kvinnor lider av stressmage

Kvinnor visar mer stressymptom än män och mer än var fjärde kvinna i Dalarna, eller 27 procent, lider av orolig mage.

Det här visar en kartläggning som hälsoföretaget Previa gjort bland närmare 3 400 anställda i länet.

Av männen uppger 19 procent i Dalarna att de besväras av orolig mage.

– Det verkar som om det är svårare för kvinnor att hitta en hälsosam balans mellan jobb och privatliv, säger Per Larsson, som är beteendevetare på Previa.

Dalanytt
dalanytt@sr.se