DALARNA

Brandskyddskontrollerna ska ses över

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - i uppdrag att se över kommunernas kontroll av skolornas brandskydd.

Tidigare i vår visade en granskning som Dalanytt gjorde att brandskyddet på länet skolor är dåligt.

Skolor som saknade brandlarm och låsta utrymningsvägar var några av de anmärkningar vi hittat i tillsynsrapporter från räddningstjänsten.

Och nu har alltså regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att se över kommunernas kontroll av skolornas brandskydd.

Bland annat ska myndigheten kontrollera att tillsynsbesök på skolor och andra viktiga verksamheter sker tillräckligt ofta.

Dalanytt
dalanytt@sr.se