Skogsindustrin

Ljusare framtid för sågverken

Sågverken är inne i en period med svagare efterfrågan men nu är en verklig ljusning i sikte. Den beror på utvecklingen i Nordamerika och Kina.

En "superkonjunktur" med stigande priser för såväl timmer som sågade trävaror förutspås komma igång runt år 2015.

Det framkom vid en internationell träkonferens i Vancouver nyligen. 

Förklaringen till den positiva utvecklingen ligger i att det bli minskad produktion i Nordamerika, bland annat på grund av stora insektsangrepp, och kraftigt ökad efterfrågan från Kina.

Dalanytt
dalanytt@sr.se