Dalarna

Vanligare med blodförtunnande behandling

Andelen strokepatienter med förmaksflimmer som behandlas med blodförtunnande medel har i Dalarna ökat med sex procentenheter på ett år.

Med drygt 66 procent behandlade ligger Landstinget Dalarna över riksgnomsnittet. Det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av den senaste statistiken från Socialstyrelsen.

– Skillnaderna mellan olika landsting är orimligt stora, enligt Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Dalanytt
dalanytt@sr.se