Falun

Betygen vänder uppåt

1:20 min

Under det senaste läsåret har de elever som fått godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt ökat med 9,6 procent i Faluns kommunala grundskolor. Det resultatet av flera åtgärder, berättar grundskolechefen Thomas Olsson.

Under flera år har betygen i Faluns grundskolor blivit allt sämre. Allt fler elever fick IG, icke godkänt. Trenden pekat nedåt.

För ett år sedan beslut grundskolorna försöka göra något åt det. En rad åtgärder sattes in.

Exempelvis har rektorerna regelbundet fått lämna in elevernas resultat till grundskolechefen. Åtgärder sattes tidigt in för de elever som riskerade att inte nå godkänt.

Det gav alltså resultat. Nära 10 procents förbättring. Nu höjer grundskolorna i Falun ribban ytterligare:

- Målet är att alla elever ska uppnå lägsta acceptabla kunskapsnivå, säger grundskolechefen Thomas Olsson. 

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se