Skolinspektionen

Vuxenutbildningen i Rättvik kritiseras

Skolinspektionen har granskat vuxenutbildningen i Rättvik och konstaterat att det finns brister som måste åtgärdas.

Bland annat hävdar Skolinspektionen att utbildningen till stor del saknar styrning och ledning. Det är till exempel oklart vem som är rektor till en del verksamheter.

Utbildningen kritiseras också för att kunskapsresultaten hos de studerande inte följs upp och analyseras.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se