Orsas vildmark

Orsaborna får tycka till om vindkraften

1:17 min

Fem berg i Orsas vildmark är utpekade som tänkbara områden för vindkraftverk. Trots att de ligger ödsligt är frågan om kraftverken känslig och nu ska orsaborna få säga sitt om vindkraft i kommunen.

Det finns många kontroversiella delar i förslaget. Fyra av de utpekade områdena ligger så till att om det skulle byggas vindkraftverk på alla, så kommer horisonten norrut från Skattungbyn, Turistvägen öster om Orsasjön och Ärteråsen att täckas av snurrande vindkraftverk.

Det står i konflikt med Siljansområdets betydelse för turism och kultur.

Flera områden har höga naturvärden som gammal gran- och tallskog. De har pekats ut av länsstyrelsen som så kallade värdetrakter, det vill säga områden med stort skyddsvärde.

I områdena har kungsörnar sina revir och sträckstråk, den urgamla vandringsleden Präststigen går rakt igenom två av de tilltänkta vindkraftområdena och det är mycket oklart hur många fornminnen som kan finnas.

Hittills finns det tillstånd för 20 vindkraftverk i Orsas vildmark, men inget är ännu byggt, och som det ser ut nu är intresset för att bygga svalt.

Kanske blir intresset inte heller bättre av att Orsa anser att en del av vinsten från kommande vindkraftverk ska betalas tillbaka till bygden i form av en så kallad bygdepeng. Den ska användas för att utveckla landsbygden i kommunen.

Orsaborna kan komma med synpunkter på förslaget till vindkraftområden fram till mitten av augusti.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se