MILJÖ

Kungsörnar hotas i Orsa

1:10 min

I flera av de områden som i Orsa pekas ut som lämpliga för vindkraftverk har kungsörnar revir. Möjligheten att bygga vindkraftverk där ses inte med blida ögon av ornitologerna.

- Det är lite oroande, säger Börje Dahlén är samordnare av kungsörnsinventeringarna i Dalarnas län. Vi vet i nuläget inte så mycket om hur örnarna reagerar på att ha vindkraft inom sina revir.

Revir i området
En inventering visar att kungsörnar har revir i området. Att risken för att örnarna flyger in i kraftverkens vingar och dödas är väl känt men hur de i övrigt skulle reagera i en vindkraftspark vet man idag mycket litet om.

Inte minst på grund att det är mycket ovanligt i resten av världen att man, som i Sverige bygger vindkraft i stora skogsområden.

- Det finns en risk att de undviker kraftverken och därmed minskar sina revir och kanske också överger dem, säger Börje Dahlén. På sikt är då hela populationen hotad.

Utbyggnad bör undvikas
Naturvårdsverket ser kungsörnar som en hotad art. Störningar i revir måste minska och påverkan av vindkraftsutbyggnad undvikas, heter det i Naturvårdsverkets program för att bevara dessa.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se