DALARNA

Åteljakt på försök under årets björnjakt

1:11 min

I morgon inleds årets licensjakt på björn. 38 björnar får skjutas som mest här i Dalarna, och för första gången ska åteljakt bedrivas på försök i vissa kommuner.

Länssstyrelsen har utökat kvoten med tre djur sen förra året.


Invandring
Visserligen har antalet föryngringar visat en minskande trend under de senaste åren, och det beror troligvis på att lite för många vuxna hondjur har skjutits.

Men samtidigt har det skett en invandring från intilliggande län och därför anses stammen tåla en något högre avskjutning än i fjol.

Fem djur får skjutas i renskötselområdet, resten i övriga länet, det så kallade delområde 2.

Men när 22 björnar fällts där, så avlyses jakten i ungefär halva området, och kvarvarande elva björnar tillfaller den nordöstra delen av länet som är den björntätaste.


Åteljakt i vissa områden
Den jakt med åtel, alltså dött lockbete, som nu ska ske på försök får genomföras i kommunerna Falun, Rättvik, Orsa och delar av Leksand. Den jakten finns det ingen särskild kvot för.

Jägarorganisationerna har utbildat personer som är intresserade av att delta i den. Och från den 1 augusti har åtlar fått läggas ut sedan de först anmälts till länsstyrelsen.

Och i de fyra försökskommunerna har totalt 31 åtlar anmälts.

Jakten får pågå till den 15 oktober om inte kvoten uppnåtts dessförinnan.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sverigesradio.se