Björnjakten

Älvdalsbjörnar lever farligt

Sex björnar sköts igår, under den första dagens på licensjakten. Och det verkar som att det är i Älvdalstrakten som björnarna har sämst chans att överleva.

Fyra av de sex björnar som sköts igår fälldes nämligen i Älvdalens kommun. De övriga två sköts i trakterna kring Mora och Rättvik.

Totalt får 38 djur skjutas i Dalarna under årets björnjakt, och i hela landet handlar det om närmare 300 björnar.

En fälld björn ska vanligtvis rapporteras till Länsstyrelsen inom tre timmar. Jakten pågår till dess att kvoten skjutna djur fyllts men längst till och med 15 oktober.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se