Dan Bäverstam

Vill driva Grådö mejeri med dalabönder

1:20 min

Investeraren Dan Bäverstam har skickat ett brev alla mjölkbönder i Dalarna. I det här brevet vill han och en grupp på åtta mjölkproducenter informera om planerna på att köpa och driva Grådö mejeri.

– Vi vill kunna köpa lokalproducerad mat inom Dalarna. Dessutom ger det här möjligheter att ge bra pris till mjölkproducenterna, att de får slippa transportkostnader och miljöpåverkan på transportsituationen, säger Dan Bäverstam.

– Och det har varit bra respons på det här brevet, fortsätter han.

Hur stor uppslutning från mjölkböndernas sida behövs det?

– Vi ser väl ungefär att cirka 50 procent av det som produceras i Dalarna behövs.

Varför skulle du och din grupp få lönsamhet när inte Milko kan?

– Ett effektivt drivet mejeri med låga overhead-kostander, och strikt produktplanering där man har en balans mellan inköp av mjölkråvaror och efterfrågan av produkterna.

Vissa bönder befarar att era planer innebär att de själva ska stå för transportkostanderna?

– Nej nej, det är en felaktig uppfattning, mejeriet står för transportkostanderna.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se