DALARNA/SVÄRDSJÖ

Sjukvården vill minska alkoholdrickandet

1:11 min

Sjukvården i Dalarna tar nu nya grepp för att minska supandet. På vårdcentralen i Svärdsjö har alla vuxna patienter blivit erbjudna att fylla i en enkät om sina alkoholvanor, för att vårdpersonalen ska kunna hitta personer som löper risk att bli missbrukare.

– Det här handlar om riskbruk, alltså något förhöjd konsumtion. Och det här resonemanget tror jag inte är spritt i samhället i stort. Det säger Marie Ahlin Janérs, som är avdelningschef på vårdcentralen.

Under vecka 23 fick alla vuxna patienter som kom till vårdcentralen i Svärdjö, fylla i en enkät som innehöll tio frågor om alkholvanor.

Och på det sättet så ville läkarna få patienterna att tänka till och reflektera över hur mycket de dricker.

– Vi genomförde 104 stycken på fyra dagar och av dem så fångade vi upp fem stycken som låg inom riskzonen, säger Marie Ahlin Janérs.

Och dessa fem personer har nu erbjudits hjälp.

Och även om fem personer kan tyckas lite, så menar man på vårdcentralen i Svärdsjö att det här är ett steg på vägen mot att kunna hjälpa fler.

Dessutom så tror man att man på det här sättet kan skapa aha-upplevelser hos patienterna.

– Även om man skattar sig själv i underkant i enkäten, så väcker det ändå tankar och känslor. Och ökar medvetenheten, säger Marie Ahlin Janérs.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se