Böter utdömda

Rasistisk uttalande mot länsstyrelsen

Mark- och miljödomstolen dömer en Jönköpingsbo att betala 1 000 kronor i böter för, som det heter, "otillbörligt uttalande i rättegångsskrift".

Mannen, som fungerat som ombud i ett byggärende i Sälen, anklagade personal på Länsstyrelsen Dalarna för att bland annat vara rasistiska och för att ljuga och vilseleda.

Det här är över gränsen för vad som kan tålas, menar domstolen, som alltså utdömer 1 000 kronor i böter.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se