Falun

Quick JO-anmäler sjukhuschef

Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han numera heter, har JO-anmält verksamhetschefen på Säters sjukhus för brott mot sekretesslagen.

Quick hävdar att verksamheteschefen ska ha lämnat över sekretessbelagda handlingar till en psykolog som slutade på sjukhuset 2009.

Det här ska ha skett i samband med Socialstyrelsens granskning av den vård och behandling som Quick får på sjukhuset, där psykologer och läkare ombetts yttra sig.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se