Sjukvården

Stort behov av Geriatriker

1:22 min

Det är stor brist i länet på specialistläkare inom åldrandets sjukdomar, alltså Geriatriker. I Dalarna skulle det behövas tre gånger så många Geriatriker som finns i nuläget.

Behovet av läkare som är specialiserade inom åldrandets sjukdomar kommer att öka i takt med att vi lever längre. Men det är svårt att få tag på läkare då intresset för att jobba inom Geriatrik inte är särskilt stort.

I nuläget finns tretton Geriatriker i länet vilket är alldeles för få, säger Lotta Jansson, verksamgetschef på Landstinget Dalarna.

- Vi skulle behöva tre gånger så många. Ju fler äldre vi får desto mer behöver det finnas läkare som kan det här med det Geriatrik, säger Lotta Jansson.

Bara en i Mora

Av de 13 som finns idag är dessutom flera över 60 år vilket innebär att om några år riskerar ytterligare geriatriker försvinna. Störst brist på dessa läkare är det i norra Dalarna.

- Det finns bara en geriatriker på Mora lasarett, säger Lotta Jansson.

Det är få sökande till de tjänster som utannonseras vilket gör att Lotta Jansson orolig över framtiden.

- Vi utbildar inte i den takt som behovet kommer att vara, säger hon.

Eva Rehnström
eva.rehnstrom@sverigesradio.se