Falun/Säter

Quick klagar på kostnader

Landstingsstyrelsen i Dalarna utreds av Justitieombudsmannen JO efter en anmälan från Thomas Quick eller Sture Bergwall, som han numera heter.

Thomas Quick klagar över att han fått betala för mycket för att få ut enstaka papperskopior av allmänna handlingar från Säters sjukhus.

Han anser att kostnaden har stått i strid med avgiftsförordningen, om att kostnad bara ska tas ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se