BLÖTBERGET/HÅKSBERG

Möte om öppnandet av gruvorna ikväll

1:19 min

Ikväll bjuder gruvbolaget Nordic Iron Ore in allmänheten till möte för att diskutera öppnandet av de gamla gruvorna vid Blötberget och Håksberg i Ludvika. Men hur kommer det sig att det plötsligt är aktuellt med gruvor igen?

Året är 1989. Grängesberg, den sista järnmalmsguvan som fortfarande är igång i Bergslagen, ska läggas ner och en epok går i graven.

Bergslagen, som fått sitt namn efter verksamheten kring gruvorna, är inte längre en gruvregion. Många orter blev nästintill ödelagda och för gruvarbetarna är det bråda tider.

– Många blev faktiskt långtidsarbetslösa efter gruvnedläggningarna, säger Anders Stendalen som har jobbat inom gruvnäringen under hela sitt yrkesversamma liv.

Anledningen till att gruvorna lades ner var de låga priserna på järnmalm.

I Brasilien hade man hittat enorma fyndigheter som låg mycket ytligare än den svenska malmen. I stället för att gå långt ner i gruvgångar kunde brasilianarna gräva upp järnmalmen med grävskopa.

Och på den globala marknaden blev den svenska malmen utkonkurrerad.

Men de senaste åren har det vänt.

Kina och Indien behöver stora mängder järn och stål till sina industrier, och det har lett till att priserna på järnmalm har mångdubblats.

Och gruvbolagen ser ljus i sikte i de svenska gruvorna.

Men Anders Stendalen menar att det var kortsiktigt att lägga ner gruvorna från början.

– Gruvorna behövs, men vi har tappat mycket tid genom att ha förstört vår infrastruktur här. Så det är lite mer kostsamt att komma igång nu, säger Anders Stendalen.