SJUKVÅRD

Dalarna i topp vad gäller organdonationer

Dalarna ligger procentuellt räknat över riksgenomsnittet ifråga om genomförda donationer.  Men även om antalet organdonatorer i landet ökar, är kön till transplantation fortfarande lång. 1 oktober väntade 753 människor på nya organ.

Av de 71 personer som avled på någon av länets intensivvårdsavdelningar förra året genomfördes organtransplantationer från fyra personer.

Det var därmed från samtliga av de avlidna som bedömdes kunna vara organdonatorer.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se