VEM BYGGER LANDET?

Unga på landsbygden blir nedvärderade

1:19 min

Vem bygger landet? Ja, så heter en ny bok om ungas situation på landsbygden. Och i den framkommer det att ungdomar som väljer en framtid utanför storstäderna och stannar på landsbygden, ofta blir nedvärderade.

– Det är från tjänstemän och politiker och föräldrar, där man har en syn på ungas flyttbeslut eller beslut att stanna, som att det vore bättre att flytta till storstaden än att bo kvar. Det säger Peter Möller, som är redaktör för boken "Vem bygger landet?"

Hur ser du på den synen?

– Jag ser den som problematisk. Jag pratade med en politiker som jobbar med regional utveckling en gång, och vi pratade om de här frågorna - att många lämnar Dalarna till exempel - och då sa han att han skulle bli orolig om inte de ugna valde att flytta efter gymnasiet. Och det är ju inget fel i att flytta, men att säga att man blir orolig för att någon inte flyttar, det är en helt annan sak. Då värderar man ju de som väljer att faktiskt bo kvar här, och som vill ha en framtid i Dalarna, och då blir det ju väldigt konstigt.

I boken skrivs det om en sorts misstro från de ungas sida gentemot politikerna. Hur då?

– Ibland kan det klagas på de ungas engagemang och att det minskar, men det betyder ju inte att engagemanget inte finns. Och jag har ställt frågan till politikerna: vad har NI gjort för att få till stånd en dialog med de unga, och vid det tillfället blev det ganska tyst faktiskt, säger Peter Möller.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se